Windykacja, restrukturyzacja, prewencja - zdejmujemy kłopot z głowy

VINDICATIO to zespół specjalistów z dziedziny negocjacji, windykacji, prewencji, zwiadu, prawa, egzekucji komorniczej i restrukturyzacji zadłużeń.

W toku działań nasi współpracownicy wykorzystują wieloletnie doświadczenie zdobyte we współpracy firmami, osobami prywatnymi, kancelariami prawniczymi jak i komorniczymi. Umiejętności te skutkują indywidualnym podejściem do każdej ze spraw.

Podstawą zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa rynku finansowego jest etyczny wymiar działalności jego uczestników. Ważne jest, kiedy Klienci mają zaufanie do instytucji, którym powierzają swoje środki i które realizują zadania związane z ich obrotem i przepływem, a także do pośredników, z którymi bezpośrednio się kontaktują.

Dlatego kierujemy się Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. Jest to zbiór 16 zasad, które są wyrazem podstawowych wartości i ideałów etycznych przyświecających przedsiębiorstwom finansowym.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego powstał w wyniku współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji i instytucji reprezentujących interesy klientów, innych instytucji rynkowych, przy udziale ekspertów ze środowiska akademickiego, został opracowany Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

W pracach nad Kanonem został również wykorzystany dorobek podmiotów, które wcześniej wypracowały i wdrożyły własne zasady dobrych praktyk.